/Bitcoin Halving là gì?

Bitcoin Halving là gì?

BTC halving, hoặc còn gọi là Bitcoin halving, là một sự kiện diễn ra trên mạng lưới Bitcoin mỗi khi 210.000 khối mới được khai thác, tương đương với khoảng mỗi 4 năm. Trong sự kiện này, phần thưởng khai thác Bitcoin (còn gọi là phí khai thác hoặc block reward) giảm đi một nửa, từ 12,5 BTC xuống còn 6,25 BTC (trong sự kiện halving thứ ba vào tháng 5 năm 2020).

Halving có ý nghĩa quan trọng đối với nguồn cung của Bitcoin. Việc giảm nửa phần thưởng khai thác khiến nguồn cung mới của Bitcoin giảm, từ đó ảnh hưởng đến lực cầu và giá của Bitcoin. Nhiều người tin rằng BTC halving có thể góp phần tạo ra sự khan hiếm và tăng giá của Bitcoin trong tương lai

Có bao nhiêu đợt Bitcon Halving đã diễn ra

Halving đầu tiên (2012): Đã diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2012. Sau sự kiện này, phần thưởng cho các thợ mỏ Bitcoin giảm từ 50 BTC xuống còn 25 BTC.

Halving thứ hai (2016): Diễn ra vào ngày 9 tháng 7 năm 2016. Phần thưởng giảm từ 25 BTC xuống còn 12,5 BTC.

Halving thứ ba (2020): Diễn ra vào ngày 11 tháng 5 năm 2020. Phần thưởng giảm từ 12,5 BTC xuống còn 6,25 BTC.

Halving tiếp theo

Halving tiếp theo của Bitcoin sẽ diễn ra tương tự như các lần trước đó. Cụ thể, sau mỗi 210.000 khối mới được khai thác trên mạng lưới Bitcoin, sự kiện Halving sẽ xảy ra. Khi đó, phần thưởng cho các thợ mỏ Bitcoin sẽ giảm đi một nửa so với mức hiện tại.

Dựa vào chu kỳ halving hiện tại của Bitcoin là khoảng 4 năm, dự kiến halving tiếp theo sẽ diễn ra vào khoảng năm 4/2024

Halving tiếp theo sẽ giảm phần thưởng cho các thợ mỏ Bitcoin từ 6,25 BTC hiện tại xuống còn 3,125 BTC. Sự kiện này tiếp tục là một sự kiện quan trọng và được mong đợi trong cộng đồng tiền điện tử, vì nó có thể ảnh hưởng đến nguồn cung và giá của Bitcoin.

Bitcoin Halving có ý nghĩa gì với giá Bitcoin

Tạo ra sự khan hiếm: Halving giảm nửa phần thưởng cho các thợ mỏ Bitcoin, từ đó làm cho nguồn cung mới của Bitcoin giảm đi. Điều này có thể tạo ra sự khan hiếm cho Bitcoin, giúp tăng giá.

Tăng tính hấp dẫn đầu tư: Halving thường được xem là một dấu hiệu tích cực trong tâm lý thị trường, và nó có thể tạo ra sự quan tâm từ các nhà đầu tư. Sự kiện này có thể tăng động lực cho nhà đầu tư mua Bitcoin với hy vọng giá sẽ tăng sau halving.

Tăng về giá trị dài hạn: Việc giảm phần thưởng khai thác Bitcoin theo thời gian có thể tạo ra một tác động tích cực đối với giá trị dài hạn của Bitcoin. Điều này có thể tạo ra áp lực tăng giá và định giá Bitcoin cao hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng giá của Bitcoin không chỉ phụ thuộc vào sự kiện Halving mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như cung và cầu, tâm lý thị trường, sự kiện lớn khác trong ngành và sự biến động của thị trường toàn cầu.