/Cơ chế đồng thuận Yuma

Cơ chế đồng thuận Yuma

Cơ chế đồng thuận là trái tim của mọi blockchain, quyết định tính bảo mật, tính nhất quán và khả năng mở rộng của hệ thống. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một cơ chế đồng thuận đột phá – Cơ chế đồng thuận Yuma của Bittensor (TAO) và cách nó đang thay đổi cách chúng ta nhìn vào cả blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI).

1. Cơ chế hoạt động của đồng thuận Yuma

Cơ chế hoạt động của Yuma Consensus trong quá trình xác thực giao dịch trên blockchain chính của dự án Bittensor (TAO) là một quá trình phức tạp nhưng đảm bảo công bằng và minh bạch cho tất cả các thành viên trong hệ sinh thái.

Dưới đây là cách mà Yuma Consensus thực hiện quá trình này:

Xác thực giao dịch:

 • Khi một giao dịch được tạo ra trên blockchain Bittensor, nó sẽ được truyền đến các nút mạng trong hệ thống để được xác thực.
 • Các nút mạng, hoặc subnet validators, sẽ độc lập kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch. Họ kiểm tra xem giao dịch có tuân thủ các quy tắc của mạng và không xâm phạm vào tính toàn vẹn của blockchain hay không.

Thu thập ý kiến:

 • Các subnet validators sau đó sẽ thu thập ý kiến về tính hợp lệ của giao dịch. Các ý kiến này có thể bao gồm việc thông qua hoặc từ chối giao dịch dựa trên quy tắc xác thực.

Kích hoạt Yuma Consensus:

 • Các ý kiến từ các subnet validators được tổng hợp và gửi đến Yuma Consensus mechanism.
 • Yuma Consensus sử dụng các ý kiến này để tính toán một quyết định cuối cùng về tính hợp lệ của giao dịch.

Phân phối Phần Thưởng:

 • Sau khi quyết định của Yuma Consensus đã được đưa ra, phần thưởng được gán cho các subnet miners và subnet validators tương ứng.
 • Các phần thưởng này có thể bao gồm token TAO hoặc các đại diện khác của giá trị trên mạng Bittensor.

Quá trình này đảm bảo rằng các giao dịch trên blockchain Bittensor được xác thực một cách công bằng và minh bạch, và tất cả các thành viên trong hệ thống được thưởng xứng đáng cho việc tham gia vào việc xác thực giao dịch.

2. Sự tương tác của các thành phần

Cơ chế hoạt động của Yuma Consensus là một phần quan trọng trong hệ sinh thái của Bittensor, và nó tạo ra một hệ thống phân phối phần thưởng công bằng và minh bạch cho các thành viên tham gia trong một subnet. Dưới đây là cách mà Yuma Consensus hoạt động và cách các đối tượng liên kết với nhau:

Chủ Subnet (Subnet Owner):

 • Người chủ subnet tạo ra một subnet với mục đích cụ thể nhưng chuyển giao các nhiệm vụ vận hành subnet cho người khác. Họ thiết lập cơ chế kích thích và quy định các tiêu chuẩn cho các nhiệm vụ trong subnet.

Người xác thực Subnet (Subnet Validator):

 • Các người xác thực subnet chịu trách nhiệm vận hành máy chủ xác thực subnet. Họ đánh giá công việc của người khai thác subnet và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và minh bạch của hệ thống.

Người khai thác Subnet (Subnet Miner):

 • Người khai thác subnet là những thực thể thực hiện các nhiệm vụ được xác định bởi cơ chế kích thích. Họ thực hiện các nhiệm vụ được giao bằng cách sử dụng tài nguyên tính toán của mình và nỗ lực để đóng góp vào subnet.

Người vận hành Blockchain (Blockchain Operator):

 • Người vận hành blockchain là cá nhân quản lý hoạt động trên blockchain chính của dự án Bittensor (TAO). Họ thường áp dụng khi kiểm tra ngoại tuyến của subnet và cơ chế kích thích, đặc biệt khi cần một mô phỏng nội bộ trên blockchain chính của dự án Bittensor (TAO) do bị ngắt kết nối từ mạng Bittensor.

Yuma Consensus kết nối các đối tượng này bằng cách sử dụng đánh giá từ người xác thực subnet và kết quả của cơ chế đồng thuận để phân phối phần thưởng. Quá trình này đảm bảo rằng các người khai thác subnet và người xác thực subnet được công bằng và minh bạch trong việc nhận phần thưởng cho các hoạt động của họ trong subnet.

3. Các đặc điểm nổi bật của Yuma

Cơ chế đồng thuận Yuma (Yuma Consensus) trên blockchain chính của dự án Bittensor (TAO) là một cơ chế đồng thuận độc đáo và mạnh mẽ, mang lại nhiều đặc điểm nổi bật:

Đa chiều và Phân cấp: Yuma Consensus mở ra một thế giới mới của tính phân cấp và phân quyền trong hệ thống blockchain. Không còn tồn tại một bên thứ ba tập trung, mọi quyết định được đưa ra thông qua sự đồng thuận của các nút trong mạng, tạo ra một hệ thống không thể tấn công từ bên ngoài. Điều này đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy của mạng lưới.

Tính Linh hoạt và Tiết kiệm năng lượng: Yuma Consensus kết hợp cả chứng minh công việc và chứng minh cổ phần, giảm thiểu nhu cầu về năng lượng mà không làm suy giảm tính bảo mật và tính nhất quán của mạng lưới. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất của blockchain và tránh sự tập trung quá mức trong mạng lưới, đồng thời giảm thiểu rủi ro về các vấn đề liên quan đến môi trường.

Khả năng Mở rộng và Tương thích: Cơ chế Yuma Consensus không chỉ giúp mạng lưới mở rộng dễ dàng khi có thêm nút tham gia mà còn tạo điều kiện cho sự tương thích linh hoạt với các ứng dụng và dịch vụ khác nhau. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức và cá nhân muốn triển khai các ứng dụng blockchain và AI phức tạp.

Cơ chế đồng thuận Yuma trên blockchain chính của dự án Bittensor (TAO) không chỉ là một bước tiến lớn trong lĩnh vực blockchain mà còn mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phân cấp và không tập trung.

Với sự linh hoạt, tính tiết kiệm năng lượng và tính phân cấp, Yuma Consensus đang định hình một tương lai mới cho cả blockchain và AI.

4. Phân phối phần thưởng

Trong hệ sinh thái của Bittensor, quá trình phân phối phần thưởng giữa các subnet miners và subnet validators được thực hiện một cách minh bạch và công bằng qua các bước cụ thể như sau:

Giả sử chúng ta có một subnet ví dụ với ba subnet miner chiếm các slot UID 37, 42 và 27 trong subnet. Bốn subnet validator chiếm các slot UID 10, 32, 93 và 74 trong subnet.

Mỗi subnet validator duy trì một vector trọng số, đại diện cho trọng số được gán cho mỗi subnet miner. Vector này biểu thị mức độ hoạt động của subnet miner theo quan điểm của subnet validator.

Subnet validator xếp hạng tất cả các subnet miner dựa trên vector trọng số này và truyền thông tin này lên blockchain. Thông thường, mỗi subnet validator cập nhật vector xếp hạng mỗi 100-200 block.

Blockchain chờ đợi thông tin từ tất cả subnet validator trước khi bắt đầu tính toán phần thưởng. Khi đủ thông tin được thu thập, một ma trận trọng số xếp hạng được tạo thành và cung cấp cho mô-đun Yuma Consensus trên chuỗi.

Yuma Consensus sử dụng ma trận này cùng với số lượng cổ phần được liên kết với mỗi UID để tính toán phần thưởng. Sau đó, token thưởng mới được tạo ra và phân phối cho các tài khoản của subnet miners và subnet validators.

Tất cả các token thưởng TAO đều được tạo mới. Cuối cùng, Yuma Consensus tính toán và phân phối token thưởng mới ngay lập tức vào các tài khoản liên kết với mỗi UID.

Subnet validators có thể truyền thông tin vào blockchain bất kỳ lúc nào, nhưng quá trình Yuma Consensus cho mỗi subnet bắt đầu mỗi 360 block. Nếu thông tin từ subnet validator đến sau khi chu kỳ 360 block đã bắt đầu, nó sẽ được sử dụng trong chu kỳ tiếp theo.

Khi kết thúc chu kỳ 360 block, gọi là tempo, quá trình Yuma Consensus kết thúc và phân phối token thưởng hoàn tất. Điều này tạo ra một chu trình định kỳ để đảm bảo rằng mọi người tham gia đều nhận được phần thưởng của họ một cách công bằng và đều đặn.